Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Ośrodek szkolenia Galjan

Prowadzi działalność szkoleniową od lutego 2001r., na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 139/K/00, wydanego przez Starostę Powiatu Warszawskiego. Ośrodek Szkolenia prowadzi szeroką i zróżnicowaną działalność szkoleniową zarówno dla pracowników własnej firmy, jak również dla osób i firm z zewnątrz.

W dniu 12.03.2007r Ośrodek Szkolenia GALJAN został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00147/2013.