Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Szkolenie specjalistyczne dla detektywów

Szkolenie specjalistyczne dla detektywów

z zakresu „Wybranych zagadnień z taktyki i metodyki prowadzenia obserwacji”

(Termin: do uzgodnienia)


Szkolenie przygotowane zostało z myślą o detektywach chcących doskonalić swoje umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji, jak również dla tych, którzy po uzyskaniu licencji detektywa dopiero planują podjąć tego typu zlecenia.
Szkolenie obejmuje swoim programem całościową wiedzę nt. taktyki prowadzenia obserwacji w zależności od posiadanych sił i środków, zabudowy i natężenia ruchu oraz zachowania się osoby obserwowanej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące tematy:
Temat I. Organizacja i planowanie działań obserwacyjnych
1. Obserwacja jako jedna z metod pracy detektywa
2. Maskowanie jako metoda prowadzenia obserwacji
3. Czynności organizacyjno-przygotowawcze poprzedzające wykonanie zadania obserwacji
3.1 Przyjęcie zlecenia obserwacji
3.2 Rozpoznanie terenu w miejscu podjęcia figuranta
3.3 Organizacja i wykorzystanie punktów obserwacyjnych

Temat II Taktyka prowadzenia obserwacji w miejscach publicznych z uwzględnieniem specyfiki dużego miasta
1. Podjęcie figuranta
2. Prowadzenie obserwacji w terenie odkrytym
2.1 Organizacja obserwacji w zależności od sił i środków
2.1 A Jednoosobowa obserwacja
2.1.B Dwuosobowa obserwacja
2.1.C Wieloosobowa obserwacja
2.2 Postępowanie obserwatorów w sytuacjach różnorodnych zachowań figurantów
2.2.A Postępowanie w przypadku zagubienia obserwowanego
2.2.B Postępowanie w przypadku samokontroli
2.2.C Zasady wyjścia figuranta spod obserwacji
2.2.D Sprawdzenie przy pomocy kotrobserwacji
2.2.E Zachowanie się obserwatorów podczas legitymowania przez funkcjonariuszy lub pracowników ochrony
2.2.F Zachowanie się w przypadku dekonspiracji
3. Obserwacja w środkach lokomocji
3.1 Obserwacja osób w środkach komunikacji
3.2 Organizacja obserwacji za środkami komunikacji
3.2.A Obserwacja osób korzystających ze środków transportu jednym pojazdem
3.2.B Obserwacja osób/pojazdów przy wykorzystaniu wielu pojazdów
4. Sposoby prowadzenia obserwacji w obiektach oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej i kulturalno-rozrywkowych
4.1 Organizacja obserwacji w lokalach dużej i małej gastronomii
4.2 Organizacja obserwacji w obiektach handlowych
4.3 Obserwacja figuranta w budynkach instytucji i na dworcach
4.4 Organizacja obserwacji w salach widowiskowych
5. Ustalanie adresów i kontaktów
5.1 Ustalanie adresów odwiedzanych przez osoby obserwowane w budynkach mieszkalnych bez domofonów i wind
5.2 Ustalanie adresów odwiedzanych przez osoby obserwowane w budynkach mieszkalnych wyposażonych w domofon i/lub w windę
5.3 Ustalanie adresów w instytucjach i urzędach

Temat III Dokumentacja wyników pracy obserwacji
1. Sprawozdanie z obserwacji
2. Rysopis osoby obserwowanej


Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i szeregu ćwiczeń praktycznych opartych na scenkach sytuacyjnych, przybliżających praktyczne sposoby rozwiązywania problemów powstałych podczas prowadzenia obserwacji. Kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
Czas trwania szkolenia – 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych.
Koszt szkolenia wynosi 400 złotych (w tym kawa,herbata, ciastka )

Zajęcia prowadzi mgr. Bogusław Stochniał były pracownik służby obserwacji, wykładowca w Zakładzie Techniki Operacyjnej CSP Legionowo i funkcjonariusz Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP – aktualnie współpracujący z Zakładami Ubezpieczeń w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej (koordynator zleceń m.in. w zakresie obserwacji)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor Ośrodka Szkolenia GALJAN Jan Galant tel. 602 750 796, e-mail: dyrektor@galjan.net.pl.