Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Imprezy masowe

Kierownik do spraw bezpieczeństwa

Kierownik do spraw bezpieczeństwa to osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 504. tj. 2013r. poz.611 z póź. zm. ) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r ( Dz. U. Nr 183, poz. 1087 z póź. zm. ) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kto może zostać kierownikiem do spraw bezpieczeństwa?

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie.

Tematy szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne - czas realizacji 2 godziny
 2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia - czas realizacji 2 godziny
 4. Misja służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania - czas realizacji 2 godzin
 6. Zabezpieczenia imprez masowych - czas realizacji 4 godziny
 7. Zagadnienia prawne - część I- czas realizacji 2 godziny
 8. Zagadnienia prawne - część II - czas realizacji 2 godziny
 9. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 1 godzina
 10. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 1 godzina
 11. Zadania służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 13. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne - czas realizacji 2 godziny
 14. Wybrane aspekty prawa budowlanego - czas realizacji 2 godziny
 15. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych - czas realizacji 2 godziny
 16. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - czas realizacji 2 godziny
 17. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - część 1 - czas realizacji 2 godziny
 18. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - część 2 - czas realizacji 2 godziny
 19. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki - czas realizacji 2 godziny
 20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego - czas realizacji 2 godziny
 21. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego - czas realizacji 2 godziny
 22. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego - czas realizacji 2 godziny
 23. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 24. Ćwiczenia praktyczne - czas realizacji 4 godziny

Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa 50 godzin zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się egzaminem wewnętrznym. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu - kierownik do spraw bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 800 złotych ( w tym zakwaterowanie i wyżywienie). Natomiast w grupach powyżej 20 osób ( bez zakwaterowania i wyżywienia ) koszt od jednej osoby wynosi 500 złotych.

Członek Służby Porządkowej oraz Służby Informacyjnej

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 504 ) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r ( Dz. U. Nr 183,poz 1087 ) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Tematy szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne - czas realizacji 2 godziny
 2. Misja służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 3. Zagadnienia prawne - część I - czas realizacji 2 godzin
 4. Zagadnienia prawne - część II - czas realizacji 2 godziny
 5. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 1 godzina
 6. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 1 godzina
 7. Zadania służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 3 godziny
 8. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 2 godziny
 9. Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 10. Techniki interwencji - czas realizacji 1 godzina
 11. Ćwiczenia praktyczne - czas realizacji 2 godziny
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 2 godziny
 13. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - czas realizacji 2 godziny

Szkolenie dla służb porządkowych oraz służb informacyjnych trwa 24 godziny zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się egzaminem wewnętrznym.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu - członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 500 złotych (w tym zakwaterowanie i wyżywienie).

Natomiast w grupach powyżej 20 osób ( bez zakwaterowania i wyżywienia ) koszt od jednej osoby wynosi 200 złotych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń, a zajęcia prowadzą wykładowcy ( policjanci ) mający doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych.