Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Oferta ogólna

Szkolimy w zakresie:

 • przygotowania do pracy na stanowisku inspektora bhp i ppoż.,
 • przygotowania do pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych pracowników ochrony,
 • podnoszenia kwalifikacji ze znajomości prawa pracy na zajmowanym stanowisku,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w tym dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu samoobrony i technik interwencji,
 • systematyzowania wiedzy oraz metodyki szkoleń z zakresu bhp , ppoż. oraz służb ochrony i służb cywilnych,
 • szkolenie podstawowe Strażników gminnych ( miejskich ),
 • szkolenie specjalistyczne dla strażników gminnych( miejskich ) ( pałka wielofunkcyjna ''Tonfa", uprawnienia z zakresu ruchu drogowego oskarżycieli publicznych przed sądem itp.).
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych strażników Straży gminnej ( miejskiej ) w ramach doskonalenia zawodowego
 • prowadzenie szkoleń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pracownika administracyjnego - biurowego i personalnego,
 • prowadzenie szkoleń z asertywności w biznesie poprzez poszerzanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych, integracyjnych dla firm
 • szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Szkolenia bhp - wstępne ogólne, stanowiskowe i okresowe dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno biurowych,
 • stanowisk robotniczych,
 • projektantów stanowisk inżynieryjno- technicznych

Organizowanie różnych form szkoleniowych zależne jest od aktualnych potrzeb i naboru nowych kadr do naszej firmy. Dla osób nowo przyjętych organizowane są kursy i szkolenia wstępne celem zapewnienia skutecznych i efektywnych kadr naszej firmy. Oferujemy różne formy dokształcania i szkoleń zawodowych dla wszystkich firm:

 • doskonalenie jazdy samochodem,
 • dokształcające dla inspektorów,
 • szkolenie w zakresie pisania ofert,
 • szkolenie strzeleckie,
 • szkolenie podnoszące sprawność fizyczną,
 • szkolenia z zakresu BHP,
 • szkolenie dla pracowników dużych obiektów przemysłowych,
 • szkolenie dla pracowników dużych obiektów handlowych,
 • szkolenie dla pracowników dużych obiektów biurowych,
 • szkolenie Grup Ochrony Doraźnej,
 • Szkolenie Grup Konwojowo -Ochronnych,
 • szkolenie recepcjonistek,
 • szkolenie członków służb porządkowych ( imprezy masowe ),
 • szkolenia kierowników do spraw bezpieczeństwa ( imprezy masowe ),
 • szkolenie członków służby informacyjnej ( imprezy masowe ).