Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Galjan system ochrona

ochrania mienie znajdujące się w obiektach publicznych, przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, szkolnych oraz kulturalno-oświatowych.

USŁUGI:

 • Ochrona fizyczna
  Naszym zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie ładu i porządku na terenie chronionego obiektu, oraz zapobieganie kradzieżom, włamaniom i dewastacjom mienia
 • Monitoring
  przed przystąpieniem do ochrony obiektu nasi specjaliści zawsze przeprowadzają oględziny terenu i na ich podstawie sporządzają indywidualny plan ochrony
 • Patrol interwencyjny
  system sygnalizacji włamania i napadu w połączeniu z monitorowaniem i interwencja załóg stały się jedną z najpopularniejszych form ochrony
 • Imprezy masowe
  ochrona imprez sportowych, artystycznych itp.
 • Ochrona szkół
  przeciwdziałanie dewastacji mienia szkolnego i mienia uczniów. Przeciwdziałanie agresji, przemocy młodzieży, rozbojom, kradzieżom, bójkom i pobiciom.