Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Oferta szkoleniowa dla strażników gminnych ( miejskich )

 


 listopada 16 grudnia

                                                                                                       

 

Terminy szkoleń podstawowych na 2022 rok:

 

 06 czerwiec - 08 lipiec

II półrocze:

05 wrzesień - 07 październik

10 październik - 12 listopad

14 listopad - 16 grudzień

                                                                                                                                                                    

                                                                                    

Całkowity koszt szkolenia wynosi 3300 złotych od jednej osoby (szkolenie, zakwaterowanie, wyżywienie). Bez zakwaterowania i wyżywienia 2500zł.  Zgłoszenia kandydatów na druku (karta zgłoszeniowa) do pobrania na stronie internetowej www.galjan.net.pl Prosimy o przesłanie jej pod numer fax:22 784-70-40 lub e-mailem: biuro@galjan.net.pl

Zajęcia odbywają się w pięknym obiekcie Zespołu Szkół w Komornicy koło Legionowa (dawne TGW w Dębem) Obiekt liczy 11 hektarów, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego i Centrum Szkolenia Policji. Najbliższe miasto to : Legionowo, Serock i Nowy Dwór Mazowiecki. Obiekt oddalony jest od Warszawy o ok. 15km. (akwen wodny, sala sportowa, korty, boisko, siłownia, tenis stołowy). Zajęcia – w systemie przedpołudniowym i popołudniowym.

Uczestnicy szkolenia zakwaterowani są w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w miejscowości Jachranka 81.  Patrz

Szkolenie podstawowe przeprowadzone jest na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 grudnia 2009r. Program Szkolenia zatwierdzili: Komendant Wojewódzki Policji i Komendant Stołeczny Policji. Kadrę wykładowców stanowią oficerowie (wykładowcy) z uprawnieniami pedagogicznymi z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej w Łodzi i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy odbywają praktykę w wymiarze 1 miesiąca w jednostce macierzystej, a następnie przystępują do egzaminu końcowego w Ośrodku Szkolenia GALJAN przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Stołecznego Policji.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor Ośrodka Szkolenia GALJAN Jan Galant tel. 602 750 796, e-mail: dyrektor@galjan.net.pl
 

);*}