Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Szkolenie przygotowawcze dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych.

Z myślą o osobach zamierzających ubiegać się o przyjęcie do pracy w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna,) Ośrodek Szkolenia Galjan oferuje szkolenie które pomoże przygotować się do pokonania niełatwej procedury rekrutacji. Uwzględniając specyfikę procesów rekrutacyjnych poszczególnych służb w ramach szkolenia przewidzieliśmy sztukę autoprezentacji i przygotowanie kandydata do testów psychologicznych, przygotowanie do testów z wiedzy ogólnej jak również przygotowanie kandydata do testów sprawnościowych. Nasi wykładowcy zwrócą uwagę kandydata na istotne sprawy podczas przygotowań, wskażą najczęstsze błędy popełniane podczas testów teoretycznych i sprawnościowych, pomogą kandydatom skutecznie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy testów psychologicznych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy służb mundurowych, zawodowy psycholog mundurowy, oraz instruktor sportowy Policji.

Zajęcia odbywać się będą w 5- cio dniowym systemie stacjonarnym, na sali dydaktycznej naszego ośrodka oraz na hali sportowej.
Mogą być prowadzone również w systemie weekendowym lub wieczorowym.

Tematyka szkolenia:

  1. Przygotowanie do pokonania Testu Sprawności Fizycznej
  2. Przygotowanie do Testu Wiedzy ( baza 315 pytań wraz z odpowiedziami)
  3. Przygotowanie do spotkania z Psychologiem oraz Wywiadu Zorganizowanego


I. Cel: wyposażenie kandydata do policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji do pracy.
II. Zajęcia:

  • ze sprawności fizycznej prowadzone są w obiekcie sportowym pozwalającym na przećwiczenie toru przeszkód wymaganego przy rekrutacji do policji. Kandydaci otrzymają zestaw wskazówek co powinni zrobić, aby poprawić swoją kondycję fizyczną i osiągnąć jak najlepszy czas,
  • z wiedzy ogólnej pozna historię policji, strukturę organizacyjną, uprawnienia, przebieg służby itp., a także całą wiedzę części ogólnej potrzebną do zaliczenia testu,

III. Program z zajęć psychologii został przygotowany na podstawie danych dotyczących tego z czym najczęściej mieli problem kandydaci do policji. Obejmuje on m.in. sytuację badania testem psychologicznym, rozmowę z psychologiem, komunikację, autoprezentację, motywację do podjęcia służby, analizę zagrożeń wynikających ze służby.

Termin szkolenia:
Nabór na szkolenie prowadzony jest w systemie ciągłym, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 15 osób.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Galjan: Komornica (dawne TGW Dębe )
koło Legionowa, 5km od Centrum Szkolenia Policji.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Całkowity koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem wynosi 780 zł brutto, a bez wyżywienia i zakwaterowania 400 zł brutto.
Osoby, posiadające status bezrobotnego mogą występować do urzędu pracy z wnioskiem o sfinansowanie szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie prosimy pobrać z naszej strony i przesłać faksem: 22 7847040 ,
e-mail: – biuro@galjan.net.pl, lub zgłosić udział : telefonicznie 602750796

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Ośrodka Szkolenia Galjan:
ING Bank Śląski S.A Nr rachunku 46 1050 1012 1000 0022 2838 9215
Koniecznie z dopiskiem :” Imię i nazwisko, szkolenie przygotowawcze”

Kontakt:
Tel. 602750796, e-mail: dyrektor@galjan.net.pl

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.