Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Kurs doskonalający umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Kurs doskonalający kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, techniki interwencyjnych oraz znajomości przepisów związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

Do kiedy trzeba zrobić kurs

 • W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czyli do 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia takiego kursu. Ostatecznie w 2018 roku trzeba będzie takie szkolenie odbyć.

Obowiązek ustawowy

 • Zgodnie z art.38b ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia/ Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat odbyć kurs udoskonalający umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu /stołecznemu/ Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
 • Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzącą koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej ( o której mowa w art.3 pkt. 1 ustawy o ochronie osób i mienia ).
 • Kurs prowadzony jest wyłącznie w formie stacjonarnej w wymiarze minimum 40 godzin.
 • Zakres tematyczny prowadzimy zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 stycznia 2016r.
  Przewidziano 40 godzin kursu a w tym:
  - 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
  - 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
  - 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
  - 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 

 • Kurs dzienny: 4 dni szkoleniowe ( dwa zjazdy )
 • Kurs weekendowy: sobota ,niedziela,
 • Miejsce realizacji: Ośrodek Szkolenia Galjan w Komornicy ul. Nasielska 7 ( dawne TGW Dębe aktualnie Liceum Ogólnokształcące przy zaporze w Dębe ) koło Legionowa,
 • W razie potrzeby posiadamy miejsca noclegowe i wyżywienie,
 • Koszt Kursu: 800,00 zł brutto.

Opis kursu

 • Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej
 • Czas trwania kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

Dokonywanie rezerwacji na szkolenie

 • telefonicznie : komórka 602 750 796 fax: (22) 784 70 40
 • adres e-mail: biuro@galjan.net.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie głównej zakładka Zgłoszenia