Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Ośrodek szkolenia GALJAN :: Szkolenia straży miejskiej i gminnej

Ośrodek Szkolenia GALJAN prowadzi

Szkolenia Straży Miejskiej, szkolenia Straży Gminnej w zakresie

  • szkoleń podstawowych,
  • szkoleń doskonalenia zawodowego,
  • szkoleń specjalistycznych.

Szkolenia Pracowników ochrony

  • szkolenia na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  • szkolenia na Kierowników do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe, i służby informacyjne,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia detektywistyczne

  • szkolenia na licencję detektywa,
  • szkolenie specjalistyczne dla detektywów z zakresu obserwacji.

Szkolenia z obsługi paralizatora

  • paralizator
  • taser

Inne szkolenia w zależności od zapotrzebowania.

Galjan System Ochrona - ochrania mienie i osoby znajdujące się w obiektach publicznych, przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, szkolnych oraz kulturalno - oświatowych.