Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Usługi detektywistyczne

Usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

  • Uzyskiwanie i weryfikacja informacji.
  • Uzyskiwanie dowodów w sprawie.
  • Analiza źródeł i środków dowodowych w postępowaniach karnych, cywilnych i innych.
  • Ocena wiarygodności osób.
  • Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się.
  • Sprawy rodzinne.
  • Doradztwo w sprawach karnych i cywilnych.