Ośrodek Szkolenia GALJAN

- Szkolenia Pracowników ochrony
- Szkolenia Straży Miejskiej / Gminnej
- Szkolenia na detektywa
- Szkolenia przygotowawcze dla kandydatów
  do pracy w służbach mundurowych

Profesjonalna ochrona

i usługi detektywistyczne.

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych (rekrutacja do Policji)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Straży Granicznej)

Szkolenia dla osób ubiegających się o zdanie egzaminu

do pracy w służbach mundurowych

(rekrutacja do Państwowej Straży Pożarnej)

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkolenia

Karta zgłoszeniowa w formacie PDF( Adobe Reader )

Karta zgłoszeniowa w formacie doc (MS Office )

Klauzula informacyjna

Kartę zgłoszenia należy pobrać, wypełnić i przesłać na numer

faksu: 22 784 70 40   lub e-mailem: biuro@galjan.net.pl